Med gedigen erfarenhet inom byggverksamhet har Fönsterkoncept specialiserat sig på kvalitativa och energieffektiva fönsterbyten, framför allt till våra svenska villahushåll. Vi är ett innovativt och nytänkande företag med erfarenheter från olika typer av partnersamarbeten.

Genom att nyttja styrkor och erfarenheter på bästa sätt, kan vi genom engagemang i alla led färdigställa projekt på planerad tid, med säkerställd kvalitet och till rätt pris. Alltid med fokus på miljö, energi och människan. Vi samarbetar endast med noggrant utvalda leverantörer med lång erfarenhet av fönstermontage. Förtroende och respekt för våra partners och för varandra är förutsättningar för att vårt samarbete ska fungera. Öppenhet och ärlighet är viktiga ingredienser för att skapa det förtroende som krävs. Varje enskild Fönsterkoncept-medarbetare är viktig, såväl internt som tillsammans med våra kunder och partners.

 

Fönsterkoncept – Hantverket, kvalitet & garanti

Med en positiv anda och öppenhet förklarar och beskriver vi för såväl beställare som produkt-leverantörer vad som sker ute vid montaget och arbetar konstant för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

 

Vårt Showroom

Fönsterkoncepts Visningslokal/Showroom är under ombyggnation för kommande lansering av det vi internt kallar ”Fönstergeneration X” Det kommer marknadsföras som ”ERA fönster”
Måndagen den 16 oktober v.42 öppnar tillverkningen för beställning och dom första leveranserna beräknas lämna fabriken redan under v.46.

Tyvärr utgår helt den nuvarande och hyllade serien STELLA då tillverkningen läggs ner. Det sista beställningsdatumet är fredagen 13 oktober v.41 (Givetvis kommer det finnas kvar komponenter till eftermarknad gällande STELLA)

Den nya generationen fönster är snarlik i design. Vi anser att den går att kombinera med tidigare STELLA-Serien utan att det ska störa det visuella allt för mkt. På insidan där den fina profilen på karmen och fönster/dörrblad kvarstår i utformning även om den nu är smalare. Utvändigt ser man det lite tydligare då det nya ”generation X” har betydligt mkt mera aluminium i själva karmen. Det ser man först ordentligt när fönstret är i öppet läge. I stängt läge ser man det mest på dom ventilationshål som stansas i aluminiumet på det undre karmstycket. Se bifogad bild. Vi ser verkligen fram emot det nya fönstret. Ett optimalt fönster för vårt nordiska klimat med sol, kyla, regn och vindar. Sen blir som sagt profilen på Fönsterkarmen och bågen smalare vilket ökar glasytan och därmed har vi fått ett fönster som släpper in mer ljus. Ett ännu ljusare fönster helt enkelt. Mera info kommer inom kort.