Med en positiv anda och öppenhet förklarar och beskriver vi för såväl beställare som produkt-leverantörer vad som sker ute vid montaget och arbetar konstant för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Det kan alltid uppkomma oförutsedda händelser, det som gör skillnad på bra hantverkare är vad man gör vid dessa händelser när dem väl kommer. Vi har lång erfarenhet och kunskap om att göra platslösningar och vi tar hand om allt ifrån leveransen av produkterna till det slutgiltiga färdigställandet. Hos oss kan ni som kund känna er avslappnade och trygga när vi besöker era hem för att byta fönster.

KVALITET & GARANTI

För att säkerhetsställa kvaliteten i montagen och produkterna har vi infört följande fasta rutiner. Godshanteringen och mottagandet av produkterna sköts av Fönsterkoncept. Egenkontroller utförs internt av respektive montageteam vid samtliga projekt. En slutgiltig besiktning/genomgång av utfört montage sker tillsammans med kunden. Självklart samarbetar vi också endast med seriösa hantverkare som innehar ansvarsförsäkringar.

Montagegaranti Enligt Konsumentjänstlagen.

Vi följer AMA – Allmän Material- och Arbetsbeskrivning om inget annat avtalats.

GARANTIN OMFATTAR:

  • 30 års rötskyddsgaranti på våra aluminiumfönster.
  • 20 års rötskyddsgaranti på våra träfönster.
  • 10 års garanti mot kondensbildning mellan isolerglasen.
  • 10 års funktionsgaranti på övriga delar.
  • 2 års funktionsgaranti på alla persinner, gardiner & myggnät.
  • 2 års garanti på lås, beslagspaket och Yale Doorman kodlås.

ERA Fönsters garantier i Sverige gäller under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs.

Garantivillkor

Garantin gäller under förutsättning att:

  • Produkterna inte utsetts för onormala belastningar, som t.ex. vid force majeure, sättningar i byggnaden, yttre åverkan eller andra faktorer som producenten inte kan påverka.
  • Produkterna inte monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö, t.ex. i ladugårdar, magasin, källare med hög luftfuktighet eller andra utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
  • Säljarens anvisningar om leverans, mottagning, produkthantering och montering noggrant efterföljs.
  • Leverantörens underhållsföreskrifter noggrant efterföljs.